Wycena nieruchomości
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH

NEXAS INVEST TEAM

Aktualności

Najem instytucjonalny

Dla kogo umowa najmu instytucjonalnego? Warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego. Oświadczenie najemcy.

czytaj więcej  »


Zmiany ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych należności cywilnoprawnych - wg. projektu.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące uiszczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także innych opłat cywilnoprawnych - wg projektu ustawy zmieniającej

czytaj więcej  »


Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące gospodarowania nieruchomościami - wg. projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany pod obrady Sejmu. Projekt zakłada między innymi: zmianę definicji wartości rynkowej nieruchomości, ujednolicenie zasad…

czytaj więcej  »


Obrót nieruchomościami leśnymi - ograniczenia

Prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości leśnych realizowane przez Lasy Państwowe

czytaj więcej  »


Podział nieruchomości. Uwaga - opłata adiacencka!

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

czytaj więcej  »


Księga wieczysta - wpisy, wykreślenia, sprostowania

Księgi wieczyste stanowią publiczny rejestr stanu prawnego nieruchomości. Informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne i objęte domniemaniem zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.

czytaj więcej  »Problem z nieruchomością?

artykuł w serwisach lokalnych Chorzowa i Rudy Śląskiej

czytaj więcej  »